اخرین محصولات ثبت شده

پایان نامه ی جرايم بهداشتی، درمانی و دارويی در قانون تعزيرات حكومتی

پایان نامه ی جرايم بهداشتی، درمانی و دارويی در قانون تعزيرات حكومتی نوع فایل: word قابل ویرایش 195 صفحه مقدمه: الف) توضيح موضوع امروزه پيشرفته بودن هر كشور را با شاخص هاي آموزشي و بهداشتي و درماني آن مي‌سنجند، هر قدر امكانات آموزشي و بهداشتي و درماني براي مردم كشور بيشتر فراهم باشد به همان نسبت آن

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی نقش دولت در زمينه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی

پایان نامه بررسی نقش دولت در زمينه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردي ايـران1370-1384 نوع فایل: word قابل ویرایش 240 صفحه چکیده: توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوين به اين توسعه از طريق مكانيسم اينترنت و صفحات وب متغير‌هاي جديدي را در زندگي جاري جامعه ايراني در طول دهه اخير پديد آ

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پایان نامه بررسی نظام حقوقي همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران

دانلود پایان نامه بررسي نظام حقوقي همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران نوع فایل: word قابل ویرایش 140 صفحه چکیده: هدف از انجام اين پژوهش بررسي و شناخت همه پرسي از ديدگاه حقوقي و سياسي بوده است، به همين منظور اين رساله در دو بخش آمده است. بخش اول به بررسي مفهوم و اصول همه پرسي و پيشينة تاريخي

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی قطعيت آراء در نظام کيفری ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه

پایان نامه بررسی قطعيت آراء در نظام کيفری ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه نوع فایل: word قابل ویرایش 193 صفحه چکیده: به عنوان يک قاعده کلي مي توان اظهار داشت که قطعيت صادره هنگامي مصداق مي يابد که امکان تجديد نظر خواهي و اعتراض به آن خواه از طريق عادي و خواه فوق العاده ديگر امکان پذير ن

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی شركت يا معاونت متهم رديف دوم در قتل عمدی

پایان نامه بررسی شركت يا معاونت متهم رديف دوم در قتل عمدی نوع فایل: word قابل ویرایش 70 صفحه چکیده: يك رای نتيجه تلاش قاضی و دستگاه قضايی است كه پس از تشكيل جلسه های متعدد دادرسی، رسيدگی به دلايل و اظهارات طرفين، مطالعه و انجام تحقيقات فراوان و رعايت تشريفات مربوط به دادرسي و نحوة احضار و ابلاغ و.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بين المللی

پایان نامه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بين المللی نوع فایل: word قابل ویرایش 118 صفحه چکیده: بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي انسان موجودي است جمع گرا و آميخته از خواسته ها ، علايق و غرائز كه اين خواسته ها و برتري جوئي ها به طور قهري باعث تصادم و تقابل مي شود يا به عبارتي ديگر به جنگ م

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران

پایان نامه بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران نوع فایل: word قابل ویرایش 230 صفحه چکیده: پولشويي پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و برنامه‌‌هاي بين‌المللي به دنيا معرفي شده است. اين جرم يک جرم ثانويه است که به دنبال جرايم مقدمي که منافع

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسي جرايم مهم شهرستان كهگيلويه

پایان نامه بررسي جرايم مهم شهرستان كهگيلويه نوع فایل: word قابل ویرایش 116 صفحه چکیده: مسلماً هر تحقيقي به دنبال هدف خاصي مي‌باشد ما دراين تحقيق به بررسي جرايم شهرستان كهگيلويه در سال 1387 مي‌پردازيم تا بتوانيم براساس آمار موجود و جرايم موجود به دنبال علل و عوامل موجود آورنده آن جرمها باشيم تا از

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی تطبيقی تجديد نظر احكام كيفری در حقوق ايران و انگليس

پایان نامه بررسی تطبيقی تجديد نظر احكام كيفری در حقوق ايران و انگليس نوع فایل: word قابل ویرایش 230 صفحه مقدمه: مقنن قبل از انقلاب، همگام و همسو با ساير نظام‌هاي دادرسي پيشرفته جهان طرق معمول اعتراض به احكام كيفري را به رسميت شناخته و ملحوظ نظر قرار داده بود. به نحوي كه اصحاب دعوي مي‌توانستند با ت

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پایان نامه بررسی احكام سقط جنين يا سقط حمل

دانلود پایان نامه بررسی احكام سقط جنين يا سقط حمل نوع فایل: word قابل ویرایش 50 صفحه مقدمه: سقط جنين يا سقط حمل يكي از جرائمي است كه جوامع پيوسته با آن درگير بوده اند و راه يابي براي مقابله با آن از جمله مسائل و مشكلات جوامع بشري بوده و از ديرباز نيز مقررات خاصي براي جلوگيري از وقوع اين پديده و ت

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی ماده 128 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه بررسی ماده 128 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفرینوع فایل: word قابل ویرایش 113 صفحه مقدمه: همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گسترش بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و انتظم جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر آن ایجاد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نوع فایل: word قابل ویرایش 35 صفحه مقدمه: چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل